Samverkan vid institutionen för ekologi och genetik

Samverkan mellan forskning och naturvård

Institutionen för ekologi och genetik har en lång historia av samverkan med myndigheter där vi har varit involverade i övervakningen av specifika populationer, arter och ekosystem. Vi använder vår kunskap och färdigheter för att bättre informera beslutsfattare och politiker om status och framtida strategier för hållbar förvaltning av biologisk mångfald och ekosystem-funktioner.

Läs mer om vår samverkan med naturvård (på engelska)

Competence Center for Hidden Diversity

Kompetenscentret delar ett intresse för den dolda majoriteten av eukaryoter som är obeskrivna och otillräckligt studerade på grund av deras kryptiska livscykler i naturliga miljöer som vatten och jord. I kompetenscentret studerar vi biologisk mångfald av former, arter och livsstrategier hos eukaryotiska mikroorganismer både i rena kulturer och i komplexa naturliga prover. Vi utvecklar verktyg och arbetsflöden som gör det möjligt för oss att beskriva och bättre förstå livet på jorden.

Läs mer om kompetenscentret (på engelska)

Confocal microscopy

Sjömonitoringsprogrammet

Sjön Erken är en av få sjöar i norra Europa som har en lång historia med både automatiska och manuella mätningar, både i sjön och via mätstationer vid närliggande vattendrag. Vi sköter också en automatisk mätstation i fjärden Galten i Mälaren. Erkens monitoringprogram inkluderar mätningar av fysiska och kemiska parametrar samt planktonsammansättning.

Läs mer om sjömonitoringsprogrammet

Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med aktiviteter framförallt för skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De ordnar bland annat en vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Läs mer om samverkan vid TekNat

Vattendagar vid Erkenlaboratoriet

En vattendag vid Erkenlaboratoriet är ett läromedel som täcker in mycket inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Vattendagarna är framtagna att passa läroplanen (för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) samt ämnes- och kursplanerna för biologi och naturkunskap på gymnasial nivå. Vi genomför anpassade vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium och vi kan även tillhandahålla material att arbeta med innan och efter ett besök hos oss.

Läs mer om vattendagarna

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Gå med i alumnnätverket

Besök våra museum:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin