Jon Ågren

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik; Växtekologi och evolution

Telefon:
018-471 28 60
Mobiltelefon:
070-643 63 64
E-post:
Jon.Agren@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent
Jon Ågren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin