Magnus Lidén - Jordröksväxter och kuddvivor

Min forskning rör jordröksväxterna Fumariaceae dit nunneört och löjtnantshjärta hör.

I fokus står nunneörterna Corydalis. De finns på norra halvklotet, främst i Kina och Himalaya. Av 470 kända arter har kinesiska kolleger och jag upptäckt en tredjedel under de sista decennierna. Många arter återstår att upptäcka i t.ex. svårtillgängliga delar av östra Himalaya.

Fumaria (jordrök) innefattar 55 arter, mest i Medelhavsområdet. Arterna är besläktade i ett nätverk där arter med lägre kromosomtal gett upphov till arter med högre tal genom kromosomtalsfördubbling hos en primär hybrid (t.ex.: 16 + 32 = 48).

Kuddvivorna Dionysia växer sällsynt på lodräta klippor i Irans bergstrakter. Flera arter är bara kända från en lokal. När de blommar täcks hela kudden av gult eller violett.

Nyfiken på att veta mer?

Den populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns pågående forskning.

Blomma

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Magnus Lidén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin