Tibells & Tibells Labb

Svampars och lavars systematik

Vår grupp studerar diversitet, evolution, fylogeni, biogeografi och ekologi hos ett brett spektrum av svampar, såväl lavar som olicheniserade svampar. Studierna har ofta en världsvid omfattning ehuru, som en följd av omfattande fältarbeten, med en koncentration till Nordeuropa, Afrika, Australasien och Himalaya.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.

Organism sedd i ett mikroskop

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Sanja Tibell Savic, Leif Tibell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin