Baldaufs Labb


Det primära målet med vår forskning är att förstå de allra äldsta förgreningarna i det eukaryota livets träd, d.v.s. de evolutionära släktskapet mellan alla jordens huvudsakliga organismgrupper (undantaget bakterier och arkéer). Detta arbete omfattar att söka efter oupptäckta unika livsformer, identifiera lämpliga gener vilka innehåller information om relationerna och identifiera metodproblem vilka kan skapa felaktiga fylogenetiska resultat.
Aktuella forskningsprojekt omfattar analys av mycket stora molekylära fylogenetiska dataset, transkriptom- och genomsekvensering av tidigare osekvenserade nyckelorganismer samt forskning kring ursprung och evolution av mitokondriella proteom.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.

Tree of life

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Sandra Baldauf
Gruppmedlemmar: Caesar Al Jewari

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin