Thollessons Labb

Vår forskning handlar om systematiken (i vid bemärkelse) hos marina ryggradslösa djur, främst svampdjur men även nakensnäckor och slemmaskar (nemertiner). Speciellt är vi intresserade av hur fastsittande svampdjur sprider sig i havet och hur vi t.ex. kan ha samma arter på båda sidorna om Atlanten.

Svampdjur

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Mikael Thollesson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin