Vogans Labb

Forskningen inriktar sig på att förstå hur svampar utvecklat egenskaper som orsakar sjukdomar i andra organismer.

DNA

Vi använder jämförande genomik i kombination med genetiska analyser för att undersöka faktorer som främjar virulens. Ett stort mål är att ta reda på ursprunget och underhållet av tillgängliga genom, framför allt i arter av växtpatogenen Fusarium.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Aaron Vogan
Diagram för kromosomer

Forskning

Många svamppatogener kategoriseras som “opportunistiska”. Orsaken är att dessa svampar, till skillnad från många bakterier och virus, kan växa på dött eller nedbrutet material och behöver ingen värd för att fullborda sin livscykel. Många växtpatogener betyder bytet från tillväxt i miljön till infekterande parasit en koppling till särskilda kromosomer. Dessa kromosomer finns inte i icke-virulenta stammar och är vanligtvis specifika för en given värd, det vill säga en kromosom kan få en stam att infektera tomater, medan en annan gör det möjligt för en annan stam att infektera melon. Ursprunget för dessa kromosomer är ett mysterium och innefattar förmodligen horisontell genöverföring. En central fråga är hur dessa kromosomer bildas och sprids genom populationer, vilket är mycket viktig information i kampen mot växtsjukdomar. Guppens forskning handlar om att klarlägga vilka gener som kan bidra till evolutionen av tillgänglighetsgenom, inkulsive flyttbara elemet och meiotisk drift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin