Forskningsområden

Systematik och biogeografi hos Suberitida

Släktskapen hos svampdjuren har varit svår att få en uppfattning om eftersom de ha väldigt få egenskaper som kan användas för jämförelser. Med DNA-sekvensdata får vi nu mycket information och det visar sig att den nuvarande klassificeringen stämmer väldigt dåligt med släktskapen, och vi arbetar med genomgående revisioner av detta.

Suberitidae

Svenska svampdjur

Trots en lång tradition av marinzoologisk forskning i Sverige är vår svampdjursfauna ändå ganska dåligt känd, och vi studerar även förekomst och utbredning av de arter av svampdjur som förekommer i Sverige.

Svenskt svampdjur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin