Fristående kurser

Lär för livet • Välkommen till Farmaceutiska fakultetens fler än 60 fristående kurser

Utbildning i toppklass.

Nästa generation farmaceuter står inför stora utmaningar: från att bromsa en accelererande antibiotikaresistens till att öka effekten av allt mer komplexa läkemedelsbehandlingar. Vid Uppsala Biomedicinskt centrum utbildar vi fler än 1 000 studenter i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Vår mission är att ge varje student en förstklassig utbildning och all den kompetens som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. Vi har nyligen reviderat våra receptarie- och apotekarprogram. Vi välkomnar allt fler internationella studenter till våra magister- och masterutbildningar. I år hoppas vi få möta dig vid en av våra fristående kurser. Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld.

Utbilning vid Farmaceutiska fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin