Disputation Andrea Benediktsdottir

  • Datum: 22 maj 2024, kl. 9.15–13.00
  • Plats: BMC, B45
  • Typ: Disputation
  • Föreläsare: Andrea Benediktsdottir, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi
  • Respondent: undefined
  • Arrangör: Institutionen för läkemedelskemi
  • Kontaktperson: Anja Sandström
  • Forskningsutmaning: Läkemedelsutveckling

Andrea Benediktsdottir, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, disputerar sin avhandling: Design and synthesis of enzyme inhibitors against Gram-negative bacteria, ett arbete i vilket hon utvecklat en molekyl med kapacitet att angripa gramnegativa bakterier.

Andrea Benediktsdottir

Mindre än ett sekel efter att Alexander Fleming upptäckte penicillinet utgör bakterier åter ett växande hot mot vår hälsa. Enbart inom EU dör 33 000 människor varje år i sjukdomar orsakade av resistenta bakterier. Utvecklingen av nya antibiotika är en central del i arbetet att möta problematiken.

Vid Institutionen för läkemedelskemi pågår ett aktivt arbete i syfte att utveckla lovande antibakteriella läkemedelskandidater, bland annat i egenskap av koordinator för den internationella plattformen ENABLE-2. I sitt doktorandprojekt har Andrea Benediktsdottir utvecklat en molekyl med kapacitet att angripa gramnegativa bakterier och som hittills inte orsakat oönskade bieffekter. Arbetet följer ett parallellspår till ett projekt ENABLE-2 och bedöms ha goda utsikter att generera viktiga tillskott i sökandet efter nya antibiotika.

Onsdag 22 maj försvarar Andrea Benediktsdottir sin avhandling vid Uppsala Biomedicinskt Centrum. Opponent är Professor Bengt Erik Haug, University of Bergen, Norge.

FORSKARBIO

Andrea Benediktsdottir erhöll sin masterexamen i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet. Hon påbörjade sina doktorandstudier vid Uppsala universitet då hon i november 2017 rekryterades till Professor Anja Sandströms forskargrupp i Läkemedelskemi.

LÄS ÄVEN

  • Design and synthesis of enzyme inhibitors against Gram-negative bacteria (Andrea Benediktsdottir, Acta Universitatis Upsaliensis, 2024)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin