3.1.5 Enheten för upphandling och inköp

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för ekonomi och upphandling

E-post inköp: inkop@uu.se

E-post:
upphandling@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin