Göran Henriksson

Kort presentation

Jag arbetar som Inköpare samt hjälper till med support på frågor gällande att resa i tjänsten!

Göran Henriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin