47.4 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Del av Enheter med anknytning till universitetet

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Telefon:
018-471 70 70
E-post:
ifau@ifau.uu.se
Besöksadress:
Kyrkogårdsg. 6
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ifau.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin