Elin Inge

Kort presentation

Min forskning handlar om hur olika samhällsgrupper kan involveras i forskning, genom s.k. samskapande forskning eller Patient and Public Involvement (PPI). Jag undersöker bland annat samskapande forskning med flyktingar och med barn i förskoleåldern. Jag arbetar även i ett projekt där vi utforskar mötet mellan forskning och konst, som utmynnar i det interaktiva ljudverket In(ter)vention: I felt like a human being.

Publikationer även som Elin Lampa.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Elin Inge

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin