Hassan Sharif

Akademiska meriter:
FM
ORCID:
0000-0002-1684-3868

Kort presentation

PhD in Sociology of Education and Senior Lecturer in Child and Youth Studies,

Forskning

My research concerns youth and young adults with migration experience and their encounter with the Swedish education system. I am particularly interested in how factors such as class, gender and ethnicity as well as cultural backgrounds affect the practices of different individuals and social groups in and outside different introductory education programmes for newly arrived youth and young adults, as well as the socializing effects of the programmes.

Min forskning handlar om ungdomar och unga vuxna med migrationserfarenhet och deras möte med det svenska utbildningssystemet. Jag är särskild intresserad av hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på olika individers och sociala gruppers praktiker i och utanför olika introducerande utbildningar för nyanlända gymnasieungdomar och unga vuxna, liksom utbildningarnas socialiserande verkningar.

Internationella forskarnätverk

  • Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance: https://nornet.au.dk/
  • Global Childhoods

Nationella forskarnätverk

  • Barn- och ungdomsvetenskap, http://www.edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/
  • Forskarnätverket barn och unga: https://www.hv.se/forskning/forskningsmiljoer/barn-och-unga/forskningsnatverket-barn-och-unga/
  • IMER- och utbildningsfrågor
  • Socialt arbete och migration
  • Skolsocialt forskarnätverk

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Hassan-Sharif-2?fbclid=IwAR3EOF0D9WW1eXd-h5tlOwUeq3AwldFqg8pjr1AFDCHmgjMpvT4tQGD9zlg

Academia: https://uppsala.academia.edu/HassanSharif

Media

Integration och utbildning - ett samtal om Vetenskapsrådets forskningsöversikt: https://play.vr.se/media/Integration+och+utbildning+-+ett+samtal+om+Vetenskapsr%C3%A5dets+forsknings%C3%B6versikt/0_8i4hgl1u (9 september 2023)

Uppsala universitet: https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=14436&typ=artikel&fbclid=IwAR3sat5N0Cy9G6CawsF3ktp6ct2eDdrPrm7XAtK2RzPWGfyCJK9_vrRmj-E

Tidskriften läraren: https://www.lararen.se/nyheter/modersmalsundervisning/politikerna-behover-fact-checking-om-modersmal?fbclid=IwAR2uFqVXdezlMfWvxXYHUEOvzSOKDdiOVG6HxBHPlUl18xCFhC_RSSl_Wx8

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/nyanlandas-kunskap-och-erfarenheter-tas-inte-till-vara?fbclid=IwAR33wrzxqR9sJAlJpUM0NcACDhw7i_LUZpSd_qdWZENenlb1-jIyyrOYSpg

Forum för skolsamverkan: https://www.forumforsamverkan.uu.se/insatsomrade-nyanlanda/?fbclid=IwAR0d4etkF-_SvRBPqI6MzGUA2Jy2LjHuxiE_goeJBiXfLLs2Ym7a60te8fE

Tidskriften Universen: https://issuu.com/universen/docs/universen_nr_5_2017/12

Lärarnas tidning: Reath Warren, A. & Sharif, H. (2019). Modersmål eller svenska – eleverna vill ha både och. I Lärarnas Tidning. 19.02.21. https://lararnastidning.se/modersmal-eller-svenska-eleverna-vill-ha-bade-och/

Youtube: Lêkolîner Hassan Sharif di derbarê perwerdeya biyaniên nişteciyên Swêdê de lêkolînên xwe da nasîn. https://youtu.be/90KIj_GEaZ0

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Hassan Sharif

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin