Ulrike Schnaas

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Jag disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Sedan 2005 arbetar jag som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet.

Nyckelord

  • aktiv studentmedverkan
  • inkluderande forskarhandledning
  • inkluderande undervisning
  • pedagogisk utveckling
  • universitetspedagogik

Biografi

Jag undervisar på högskolepedagogiska grundkursen, kursutvecklingskursen och mentorsutbildningen. Jag genomför också konsultationer, verkstäder och seminarier, bland annat om inkluderande undervisning och genus- och mångfaldsmedveten forskarhandledning. Tillsammans med min kollega Maja Elmgren ansvarar jag för mentorsnätverket vid enheten för universitetspedagogik.

Särskilda intresseområden är kollegial handledning, aktiv studentmedverkan, genus- och mångfaldsmedveten (forskar)handledning och strategisk pedagogisk utveckling.

Jag ingår i redaktionen för tidskriften "Högre utbildning".

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Ulrike Schnaas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin