Hans Calén

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi; Kärnfysik

Telefon:
018-471 38 46
E-post:
hans.calen@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin