Välkommen till Uppsala universitets Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är en mötesplats för studenter, medarbetare och allmänheten där idéer och projekt kring universitetets miljö- och hållbarhetsarbete fångas upp och omsätts i konkret handling.

Forumet har en vision om att vara en brygga mellan forskning, undervisning och handling som kan accelerera Uppsala universitets klimatomställning.

Här nedan hittar du exempel på områden där Hållbarhetsforum verkar

Drop-in på Hållbarhetsforum!

Vi har öppet för drop-in på entréplan i Segerstedthuset tisdagar 15:00-17:00. Vill du träffa oss en annan tid går det bra att boka genom att skicka e-post:

miljo@uu.se

Kontakta oss

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforums tryck med maskrosfrön

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin