Ansökningsguide

Planera ditt utbyte i förväg och se till att din ansökan innehåller det som krävs. Här hittar du instruktioner och tillvägagångssätt för att ansöka om utbytesstudier.

Så här går du till väga

När kan jag åka?

Tidpunkten för utbytet bestäms ofta av det egna utbildningsprogrammet. I regel ska du vid ansökningstillfället studerat minst en termin på heltid vid Uppsala universitet. Vid avresetillfället ska du avklarat heltidsstudier under minst ett läsår.

Om du vill diskutera hur ett utbyte kan passa in i dina studier kan du vända dig till en vägledare.

Tillgodoräknande

Grundregeln för ett utbytesavtal är att du ska tillgodoräkna det du läser i din ordinarie utbildning även om det finns viss flexibilitet i detta. Det är programmets examenskrav som avgör vad du kan tillgodoräkna och sedan inkludera i din examen. Examenskraven hittar du i ditt programs utbildningsplan.

Studera på engelska

Vill du studera på engelska i ett icke engelsktalande land är du oftast bunden till att läsa kurser på masternivå. Då krävs i regel tidigare studier motsvarande en kandidatexamen.

Fundera ut till vilket land och lärosäte du vill göra ditt utbyte vid. Ta reda på vilka kurser du skulle kunna tänka dig att läsa under utbytet. Planera kursförslag för heltidsstudier motsvarande 30 ECTS.

Beroende på vart du vill åka och vad du vill studera kan det finnas olika möjligheter. Bekanta dig med utbudet för utbytesavtal i teknik- och naturvetenskap.

Kom ihåg att olika utbyten kan ha olika begränsningar i vad du kan läsa och vilka förkunskaper som krävs. Var noga med att ditt kursförslag stämmer överens med avtalet du är intresserad av.

 • Ordinarie ansökningsperiod för höst- och kommande vårtermin är 15 januari–15 februari.
 • Eventuella restplatser till vårterminen kan sökas 15 augusti–15 september.

Observera att detta endast gäller för utbytesstudier via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner.

 • Efter ansökan stängt görs ett urval av studenter som då nomineras till utbyte. Hur kursförslagen passar in på avtalet tas i beaktande.
 • Om du blir nominerad får du information om hur du ska söka till mottagaruniversitetet enligt deras instruktioner och deadline.
 • Mottagaruniversitetet accepterar i regel de nomineringar som gjorts av Uppsala universitet men bedömer studentens behörighet till de valda kurserna.

Urval för studenter som söker till fakultetsutbyten görs genom lottning. Men inte på alla institutioner. Fråga koordinatorn för det utbyte du är intresserad av om du vill veta vad som gäller.

Innan lottningen delas behöriga studenter in i tre grupper:

 • Grupp 1: Studenter som ligger back med mindre än 10hp enligt studieplan
 • Grupp 2: Studenter med 11-20hp släpande kurser enligt studieplan
 • Grupp 3: Studenter med >20hp släpande kurser enligt studieplan

Därefter sker lottningen gruppvis varefter platser fördelas, grupp 1 får platser först osv.

När du varit på utbyte och kommit hem igen ska du fylla i en utbytesrapport i Moveon. Vi räknar med att du deltar i informationsträffar för nya studenter och kan dela med dig av dina erfarenheter.

Ansökan

Du kan söka upp till fyra utbyten i samma ansökan. Dessa kan vara både fakultets- och institutionsavtal.

Din ansökan skickas in genom att fylla i ansökningsformuläret i Moveon under ansökningsperioden. Där ser du också vilka avtal som är öppna för ansökan.

Ansökan ska innehålla:

 • Akademiskt motivering - för ditt förstahandsval. Ska skrivas på engelska.
 • Kursförslag - för alla dina val, planerade för heltidsstudier
 • Meritförteckning (CV) - kan skrivas på svenska eller engelska
 • Resultatintyg
 • Registreringsintyg
 • Intyg om medverkan som fadder. Har du medverkat i UTN:s mottagning av master- och utbytesstudenter (MER) gynnas du i urvalet. Detta gäller bara vid utbyten via teknisk- naturvetenskaplig fakultet eller någon av dess institutioner.

På grund av ökad användning av AI i tidigare ansökningsomgång har formatet på Academic purpose statement ändrats. I din ansökan ska du besvara tre frågor som rör dina utbytesstudier, du skriver svaren direkt i ansökningsformuläret.

Det är viktigt att du noga tänker igenom frågorna då det kommer göra att du är mera förberedd på ditt utbyte och vi kan se att du noga har tänkt igenom hur utbytesstudier kommer påverka både dig och dina studier. Du skriver svaren på frågorna på engelska. Frågorna är:

 • What are your expectations of the courses you selected?
 • How does the exchange fit in with your education, both when it comes to content and timing?
 • What do you hope to get out of the exchange, both from an academic and a personal perspective?

För varje universitet du söker till behöver du ange ett kursförslag motsvarande heltidsstudier för en termin. Ditt kursförslag är ett önskemål om kurser och kan alltså ändras. I ditt kursvalsförslag ska följande information finnas med:

 • Kursnamn och kurskod
 • Antalet högskolepoäng eller motsvarande
 • Länk till kursplan

Exakt när du gör ditt slutgiltiga kursval beror på vilket universitet du åker till. Vid en del universitet fastslås ditt kursval innan du åkt, andra tillämpar först till kvarn-system i början på terminen. Det är också partneruniversitetet som beslutar om du är behörig att läsa en kurs.

En del partneruniversitet har kurskataloger, andra saknar kataloger och du måste därför leta efter kurser genom att hitta utbildningsprogrammen och titta i programstrukturen. I många fall kan det också saknas en aktuell kurskatalog för just den termin du söker ditt utbyte, utgå då från den senast publicerade kurskatalogen.

Ibland kräver kurser specifika förkunskaper. Sök upp den kurs som anges som ett förkunskapskrav och gör en egen uppskattning om du har läst det efterfrågade innehållet eller ej.

Bra att veta

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin