Statskunskap

I statskunskap studeras och analyseras politik. Det vetenskapliga studiet av politik behandlar frågor gällande bland annat samhällets organisation och styrelse, demokrati och makt, politiska institutioner som val- och partisystem, politiska aktörer som partier, medborgare och intresseorganisationer, politisk kultur och politiskt deltagande, internationell politik och freds- och konfliktproblem, politiskt tänkande och politiska idéer, med mera.

I den inledande kursen i statskunskap ges en orientering i de stora politiska ideologierna och om den politiska idéutvecklingen i västerlandet från antiken till våra dagar. Hur "spelreglerna" i svensk och utländsk politik är utformade studeras både i teori och i praktik. Dessutom behandlas de aktörer som söker inflytande på den politiska arenan såsom partier, medborgare och intresseorganisationer, liksom även den betydelse massmedia spelar inom politiken. Den svenska förvaltningsapparaten på central och lokal nivå analyseras, med särskilt fokus på förvaltningspolitiska problem som exempelvis de politiska organens styrning av förvaltningen, rättssäkerhets- och effektivitetsproblem, med mera.

Ytterligare ett centralt område är samspelet mellan olika aktörer på den internationella arenan. Även stormaktsrelationernas utveckling under efterkrigstiden, de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan olika regioner och typer av länder, globaliseringens effekter och freds- och konfliktproblem, tillhör de områden som analyseras.

I fortsättningskurserna sker en teoretisk och empirisk fördjupning inom statskunskapens olika delområden.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin