Ekotoxikologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG308

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som krävs för att bedöma miljökemikaliers källor, spridning och effekter. Kursen innehåller teori, projektarbeten och en laboration. Projekten ger dig träning i klassificering och märkning av miljöfarliga kemikalier och i riskbedömning av läkemedelssubstanser och växtskyddsmedel. Laborationen redovisas i en rapport som skrivs likt en kort vetenskaplig artikel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin