Ekotoxikologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG308

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Ebbesson, Jonas, Miljörätt, 2. uppl., Uppsala, Iustus, 2008

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin