Beteendeekologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG319

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar furagering, livshistorieteori, predation och överlevnad, samarbete, grupplevande och kommunikation. Dessutom kommer beteenden som verktyg för fylogenetiska analyser och det reproduktiva värdet av beteenden att behandlas. Sambandet mellan beteendeekologi och bevarandet av biologisk mångfald och plasticitet att kommer även det att undersökas. Kursen ger praktiska färdigheter i form av beteendebakgrund för att bibehålla artsdiversitet, utforma djurreservat och konstruera avelsprogram för att bevara hotade arter. Kursen lägger tonvikt på samtida och kontroversiella områden inom beteendeekologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin