Ekologisk metodik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG324

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar design och metodik för provtagning och övervakning av populationer av växter och djur. Kursen fokuserar på metoder som används inom naturvårdsarbetet på myndigheter och andra organisationer och omfattar: design, provtagningsmetodik, statistisk bearbetning av resultat, samt kommunikation av resultat och ekologisk data genom rapportskrivning och muntlig presentation.

Övningar i fält utgör kärnan i kursen och inkluderar metoder som används inom tillämpad naturvård och miljöövervakning i Sverige och EU, såsom kartering (GIS), fågelinventering, användande av insektsfällor, och inventering av växtsamhällen. Kursen innehåller omfattande arbete med R-programmering, inklusive analys av befintliga dataset. Kursen avslutas med en fältvecka där du genomför ett inventeringsprojekt och tillämpar de metoder som behandlats under kursen.

Kursen innehåller en veckas fältkurs i maj/juni.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin