Ekologisk metodik

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG324

Huvudgrupp 1

Ekblom, R. 2011. Springtime for bird counts. An overview of common bird census

techniques. Sveriges Ornitologiska Förening. Alla kapitel. Distribueras i början av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin