Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL442

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

  • Användningen av verktyg för att lösa ett kombinatorisk problem, genom att först modellera problemet i ett lösningsteknik-oberoende villkorsbaserat modelleringsspråk och sedan köra modellen i en befintlig lösare.
  • Villkorskonsistens; villkorspropagering; fixpoint propageringsalgoritmen.
  • Lösa genom systematisk sökning: konstruera och utforska ett sökträd; branching-strategier; hantera en "objective function" för optimering.
  • Lösa genom (villkorsbaserad) stokastisk lokal sökning: konstruera och utforska en sökrymd; villkors-violation; variabel-violation; undersöka drag; söknings heuristiker; meta-heuristiker.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin