Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1DT110

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 67 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till principer och teknik som ligger till grund för moderna IT-system samt färdighet i att använda och förklara datavetenskaplig terminologi. Utifrån detta diskuteras de möjligheter som IT-system erbjuder, teknikens begränsningar samt samhälleliga, organisatoriska, etiska, juridiska och säkerhetsaspekter på IT-användning. Kursen är lämplig för dig som vill förstå modern teknik och behöver kunna kommunicera om IT-system med både experter och lekmän, till exempel i beställarroller eller som lärare.

Distanskursens upplägg: Detta är en webbaserad kurs helt utan fysiska träffar (inklusive examinationen). Läsanvisningar och annan kommunikation sker genom kursens webbplats samt via e-post. Tillgång till internet är en förutsättning för denna kurs.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin