Kvantinformation

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA592

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar centrala begrepp inom kvantinformation för att ge ge den nödvändiga bakgrunden för vidare fördjupning i ämnet, i avseende på dess teoretiska och experimentella aspekter. Speciellt kursen till att ge färdigheter att lösa problem relaterade till kvantsammanflätningar, öppna kvantsystem samt olika typer av kvantinformationsmått, med tillämpningar inom kvantteleportation och kvantkryptografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin