Inversion av geofysiska data

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE016

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Hur tar geofysiker fram modeller av jordens inre från ett begränsat antal observationer (med olika felkällor) på jordytan? Och hur bedömer de kvaliteten på sådana modeller? I den här kursen får du en överblick över teorin och olika praktiska metoder för att lösa sådana inversproblem. Efter att ha följt kursen är du väl förberedd för att förstå forskningsartiklar som beskriver tillämpningar inom olika geofysiska discipliner och själv kunna utforma och lösa geofysiska inversproblem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin