Geodynamiska tillämpningar

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE052

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursens huvudtema är teorin och lösningen av dynamiska, geofysiska system, det vill säga redskap för att kunna studera jordens inre. Kursen tar även upp numeriska tekniker som används för att göra komplexa modeller av olika geofysiska system.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin