Bergets fysikaliska egenskaper

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE053

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Geofysik erbjuder kraftfulla verktyg för att studera de stora volymer av jorden som finns otillgängliga under markytan. Men de fysiska parametrar som vi mäter är ofta av begränsad användbarhet, till exempel seismisk hastighet eller elektrisk ledningsförmåga. Genom att studera bergets fysikaliska egenskaper kan geofysiska data kopplas ihop med geologi. Kursen vänder sig till geofysiker samt geologistudenter med en god bakgrund inom matematik/fysik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin