Fördjupning i planering för vindkraft

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV159

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar planeringsförutsättningar för vindkraftsutveckling. I kursen ges teoretisk fördjupning i planering och sociala acceptansfrågor samt praktiska färdigheter i förankringsarbete, kommunikation och konflikthantering. Frågor som behandlas är exempelvis lagstiftning, policy, ljud- och visuell påverkan. Metodologiskt ger kursen en introduktion till geografiska informationssystem (ArcGIS) och observationsmetodik.

Kursens olika moment praktiseras även genom övningsuppgifter. Du ska också självständigt planera och genomföra praktiskt arbete med en vetenskaplig studie på avancerad nivå; antingen i anslutning till pågående forskningsprojekt på institutionen, eller genom att designa en forskningsstudie på avancerad nivå.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin