Turbulens och mikrometeorologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1ME405

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om atmosfären närmast markytan, teoretiska metoder för att beskriva den turbulenta strömning som uppstår och tillämpning av dem på mätdata.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin