Matematisk modellering av fotboll

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT001

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger verktyg för dataanalys av fotboll med tillämpningar inom professionella fotbollsklubbar, nationella fotbollsorganisationer och media. Kursen täcker den tekniska kunskap som krävs för att inom detta område bidra till fotbollsorganisation:

  • grundläggande statistiska metoder och visualisering
  • datakällor och molnberäkningar
  • standarder för hantering och lagring av data
  • klassificering och regression
  • förväntade mål och "action value"-modeller
  • logistisk regression
  • neurala nätverk och andra maskininlärningsmodeller tillämpade på fotboll
  • grundläggande analysmetoder för spårningsdata
  • simuleringsmetoder
  • spelplanskontroll.

Praktiska exempel som studeras i kursen kommer främst från fotboll, med fokus på praktiska tillämpningar inom fotbollsorganisationer såsom skapande av prestationsmått för spelare och lag. Vidare studeras hur data och modeller kan användas för att kommunicera med tränare, talangscouter, sportchefer, spelare och fans.

Distanskursens upplägg: Detta är en webbaserad kurs helt utan fysiska träffar (inklusive examinationen). Läsanvisningar och annan kommunikation sker genom kursens webbplats samt via e-post. Tillgång till internet är en förutsättning för kursen. Undervisningsspråk är engelska och krävs för allt eget arbete. Kontakt med lärare på svenska är möjlig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin