Matematisk modellering av fotboll

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1RT001

Huvudgrupp 1

Kursmaterial

Eget material som tillhandahålls vid kurstillfället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin