Matematisk modellering av fotboll

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 juni 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive sannolikhetslära och statistik, Linjär algebra II, envariabelanalys och grundläggande programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • identifiera statistiska samband och visualisera data med t.ex. passningsnätverk och s.k. värmekartor.
  • utveckla och anpassa modeller för förväntat antal mål och "action value" med hjälp av logistisk regression, neurala nätverk och andra klassificerare.
  • implementera simuleringar av fotbollsmatcher, såsom Poissonmodeller av antal mål, Markovmodeller av spelarpositioner och modeller av rörelser baserade på självgående partiklar.
  • utföra matchanalys med användning av spelares position och hastighet, samt laguppställningar, baserat på spårningsdata.
  • utföra taktisk analys med användning av konditionsdata och arbetsbelastningsdata.

Innehåll

Verktyg för dataanalys av fotboll med tillämpningar inom professionella fotbollsklubbar, nationella fotbollsorganisationer och media. Kursen täcker den tekniska kunskap som krävs för att inom detta område bidra till fotbollsorganisation: grundläggande statistiska metoder och visualisering, datakällor och molnberäkningar, standarder för hantering och lagring av data, klassificering och regression, förväntade mål och "action value"-modeller, logistisk regression, neurala nätverk och andra maskininlärningsmodeller tillämpade på fotboll, grundläggande analysmetoder för spårningsdata, simuleringsmetoder, spelplanskontroll. Praktiska exempel som studeras i kursen kommer främst från fotboll, med fokus på praktiska tillämpningar inom fotbollsorganisationer såsom skapande av prestationsmått för spelare och lag. Hur data och modeller kan användas för att kommunicera med tränare, talangscouter, sportchefer, spelare och fans.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, återkoppling på kortare övningar samt handledning av grupparbete.

Examination

Kortare uppgifter under datorövningar, inklusive att skapa en "före- och efter match"-rapport. Muntlig presentation av projektarbete i grupp.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. SAMT på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin