Rening i samband med energiproduktion

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE210

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen beskriver föroreningskontrollmetoder till exempel vid icke förnybar energiproduktion med fossila bränslen, i avfallskraftverk (WTEP), förbränning, förgasning, rökgasefterbehandling, från vägtrafik och marina fartygsmotorer. Avgasefterbehandling beskrivs vid katalys och nya plasmaassisterade tekniker, till exempel plasmaomvandling av CO2, NOx, SO2, kolväten, reduktion av partikelämnen, samt materialaspekter inom förnybar energi och vid recirkulation av dieselavgaser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin