Kvalitetssäkring i systemutveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IS224

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kvalitetssäkring är en central del av modern systemutveckling. Kvalitet kan till exempel handla om hur väl programvara överensstämmer med kundens behov, hur användare upplever systemet, eller vilka tekniska brister som förekommer i programvaran. I kursen studerar du strategier, modeller och arbetssätt för att förebygga och hantera olika typer av kvalitetsproblem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin