Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV139

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar teorier och perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationstekniker har i samtida mediatiserade samhällen. Nyckelbegrepp och debatter om mediatisering, sociala medier och digitala informationstekniker introduceras. Kursen fokuserar särskilt på medier och kulturers ömsesidighet och diskuterar ekonomiska, politiska och kulturella aspekter av det samhälle som växer fram i kölvattnet av ett medie- och kommunikationslandskap i förändring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin