Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV139

LITTERATUR

Obligatorisk litteratur

Som tillägg till ovan kommer artiklar och bokkapitel att delas ut vid undervisningen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin