Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, kultur och samhälle

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV139

Det finns en senare version av litteraturlistan.

LITTERATUR

Obligatorisk litteratur

Som tillägg till ovan kommer artiklar och bokkapitel att delas ut vid undervisningen.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin