Nukliddiagnostik och nuklidterapi

12 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR405

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar användning av radionuklidmärkta spårsubstanser för medicinsk användning inom diagnostik, molecular imaging, farmakologi och som stöd vid kirurgi, immun- och genterapi. Kursen beskriver etablerade kliniska applikationer med gammakamera och PET samt tumörterapi med radioaktiva nuklider där speciell betoning läggs på möjligheterna att målsöka spridda tumörceller. Kursen behandlar även utvecklingstendenser i både experimentell laboratorieforskning och klinisk forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin