Grundläggande medicinsk fysiologi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3MC006

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursens ger dig grundläggande kunskaper om människokroppens funktion på såväl den enskilda cellens och vävnadens nivå som till allt mer komplexa system som organ och hela organsystem. Stor vikt läggs vid integrerade processer för att förstå hela kroppens normala funktion, men även funktionella aspekter med relevans för hälso- och sjukvård tillmäts stor betydelse.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin