Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE256

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i teoretiska traditioner av relevans för specialpedagogisk forskning och praktik. Kursen tar upp interaktionella, kritiska, och instrumentella perspektiv och metoder i samband med forskning om utbildning och skola på olika nivåer, till exempel individ, grupp och organisation, med särskilt fokus på specialpedagogisk verksamhet. Du kommer utveckla en förståelse för och förmåga att kritiskt granska konsekvenser av olika teoretiska val i samband med forskning om specialpedagogik.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin