Forskning och utveckling i samverkan

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE277

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen uppmärksammar möjligheten att bedriva ett aktivt förändringsarbete i samverkan. Utgångspunkten tas i kunskap om forskares och praktikers (professionella yrkesutövares) gemensamma lärande och kunskapsbildning som grund för utveckling så som det hanteras inom ramen för olika praktiknära forskningstraditioner. I kursen belyses båda parters intressen i sådana projekt med betoning på hur praktikernas medverkan och kunskapsproduktion kan tillvaratas i ett pedagogiskt förändringsledarskap.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin