Utbildningssociologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 4UK063

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om utbildningssociologiska traditioner, metoder och forskningstekniker med särskild tonvikt vid förmågan att genomföra egna studier inom området.

Distanskursens upplägg: Undervisningen på distans sker nätbaserat i flera olika former: föreläsningar, metodövningar, seminarier, enskilda inlämningsuppgifter, självständiga arbeten, nätbaserade diskussionsforum och chattseminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin