Arkeologi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR660

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen innehåller en fördjupning med ett självständigt uppsatsarbete. Den inleds med ett moment där du beskriver och värderar för din uppsats relevanta arkeologiska teorier och metoder. I moment två övar du på att formulera en vetenskaplig problemställning och att sätta denna i ett forskningshistoriskt sammanhang. Huvuddelen av kursen ägnas åt vetenskapligt skrivande som utmynnar i författandet av en kandidatuppsats.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin