Arkeologi C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AR660

Moment 1: Aktuell arkeologi

Moment 2: Problemformulering och vetenskapligt skrivande

  • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis, Att skriva en bra uppsats, 3., omarb. uppl., Lund, Liber, 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin