Introduktion till sanskrit

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5JN010

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk.

Kursen ingår även som delkurs i Sanskrit A och kan inte läsas tillsammans med denna, Hindi C eller Jämförande indoeuropeisk språkforskning A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin