Jämförande indoeuropeisk språkforskning D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JS401

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskaper i ytterligare ett indoeuropeiskt fornspråk samt dess historia och förhistoria. Du vidgar din bas för de komparativa studierna, får fördjupade kunskaper i den komparativa jämförande indoeuropeiska språkforskningens metod, samt viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Vissa delkurser kan komma att ges på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin